6. - FERRAN FABRA I PUIGCARTELL PUBLICITARI, PINTAT PER RAMON CASAS. L'original és propietat de la família Fabra.


FERRAN I ROMAN FABRA I PUIG