Articles d'opinió (2)

RELATS DE FÀBRICA A FABRA I COATS

El muntatge va ser un èxit, tot i que si volem posar-hi algun però, que ens van transmetre, per uns va restar curt, per altres va faltar-hi parlar d'alguns temes, com per exemple els bombers, per altres que les explicacions van ser massa curtes i poc detallades, però el ben cert es que no hi havia temps per mes i això que, per motius particulars, no van poder anar-hi diversos ex-treballadors/es, i també s'ha d'entendre que no podia durar excessivament.

També hi havia qui esperava anècdotes particulars com va estar a "Les veus de la fàbrica", o explicacions mes detallades de les avantatges socials, sindicals,etc, com va estar a la xerrada "Can Mamella", que ja fa uns anys varem fer el Pere, el Jordi i jo mateix, però aquesta vegada era diferent. A la meva manera d'entendre aquesta vegada era una espècia de arqueologia industrial que a traves d'objectes, documents i sobre tot memòria volia fer entenedor, per a tothom, el fet de per que la Fabra era diferent, per que era autosuficient, i en el que per que, simplement era materialment impossible, ningú es podia allargar mes del que es va fer.

Temps hi haurà per fer algunes xerrades en les que podrem explicar alguns temes en profunditat, i per que no, editar un llibre recollint aquestes històries, vivències, anècdotes, etc., que molts de nosaltres tenim, però que el dissabte no hi havia temps, ocasió ni lloc a explicar.

Per cada manera de veure-ho hi han públics iguals o diferents, però si visions diferents que mica a mica han d'anar escrivint l'Historia , amb majúscules, que des de mitjans del segle XIX, ha anat construint la Fabra, amb les seves fàbriques, les seves naus, les seves màquines, les seves eines, però sobretot amb els seus treballadors i treballadores i les seves petites històries personals i que tot junt ha de donar una visió del passat a la gent del futur que vingui a visitar el Museu del Treball MUHBA-Fabra i Coats.

Antoni Martínez Payet
Secretari d'Amics de la Fabra i Coats


ESCOLA-BRESSOL "LA FILADORA"

Per què hauríem de dir-li "LA FILADORA" a la Escola Bressol que s'està fent dins el complexa de la Fabra?

Nosaltres som el Pere, el Jordi i l'Antoni i som dels AMICS DE LA FABRA I COATS. Hem treballat a l'empresa mes de 40 anys i coneixem be la seva història i per això os diem que,

Hi ha molts motius, però os en direm uns pocs;· 

  1.                   El 1854 quan es crea la primera empresa de filatures a Sant Andreu, el nom amb  que es coneix a les dones que hi treballen es el de FILADORA.· 
  2.                   Des d'aquest llunyà 1854 fins 1962, que la Fabra trasllada el procés de filat a la   fàbrica  que tenia a la Colònia de Borgonyà, a Osona, hi van haver-hi dones FILADORES.· 
  3.                    Segons ens consta a les estadístiques, en total hi ha hagut 1.783 dones, que en el  sobre  de cobrament i després a la nòmina els hi ha constat el nom de FILADORA.· 
  4.                     Dones pioneres, valentes, que en aquells anys del segle XIX i primera meitat del   XX, en  que la dona no solia treballar fora de casa, elles ho varen fer per poder             tirar la casa i els fills endavant. Elles eren molt coratjoses, elles eren... LA                                       FILADORA.

Retem-li doncs un homenatge a totes aquestes dones anònimes de Sant Andreu, que be s'ho mereixen, elles també portaven els seus fills a la "CasaCuna" que l'empresa va construir, i posem el seu nom a aquesta nova Escola Bressol LA FILADORA.

A continuació reproduïm part de l'article publicat per LA VANGUARDIA digital el 15/7/2021.

Els Amics de la Fabra i Coats vam participar amb la recuperació de varis elements que estaban i han quedat a la Fca. 10 - Nau G