.

HISTORIA

En aquestes pàgines volem crear un petit resum històric de l'antiga fàbrica Fabra i Coats, el seus orígens i la seva influència en l'antic municipi, avui barri, de Sant Andrés de Palomar. Qui escriu això no és un historiador, sinó només una persona que ha treballat 44 anys a la Fabra i Coats, i que ara encara està vinculada a través dels Amics de la Fabra i Coats. Per això, almenys, he vist, he llegit i m'han explicat moltes històries de la Fabra i això és el que vull fer arribar. Si algú sap alguna cosa més del que dic sobre qualsevol tema o creu que pot corregir o afegir alguna cosa més, pot posar-se en contacte amb nosaltres, a través d'aquest lloc web. Gràcies a tots i a la següent pàgina comencem a explicar-vos els orígens.