PROPERA SORTIDA PREVISTA PER EL MES DE JUNY, LLOC A DETERMINAR